//
< /// >

Beter een goede buurt dan... Ontwikkeling van een campus als Civic Center in Eindhoven, 2004

De OMO scholengroep Het Plein, woningcorporatie SWS  en Sportbedrijf de Karpen wilden een gezamenlijk concept met onderwijs-, sport-, ontmoetings-, woon-, en winkelfuncties ontwikkelen. Uit een pressure cooker sessie hebben we een gezamenlijke visie op de plek en een antal kansrijke business-activiteiten geoogst. Deze heb ik vertaald in plekken, een typologie van buiten-binnen-relaties en een kansenkaart van de locatie, zonder indeling en fasering vast te leggen.