<< terug
Je kan mijn concepten en ontwerpen inzetten voor >>

/// verbeelding van de toekomstige ruimte bij veranderingsprocessen
/// plekken die bijzonder moeten worden  
/// gebruikers bij het ontwerpproces betrekken, bijvoorbeeld als zij ontevreden zijn met de ruimte 
/// gebruiksproblemen in een bestaand gebouw, die ik met interieur en meubels oplos
/// ontwikkelen van gebruiksconcepten, studies en typologiën van ruimte, bijvoorbeeld voor programma’s van eisen 
/// een gezamenlijke visie op ruimte en omgeving ontwikkelen, bijvoorbeeld als er meerdere partijen betrokken zijn zoals bij een brede school of wijkontwikkeling.   

Daarvoor kijk ik met opdrachtgevers en gebruikers naar de toekomst: visie, (organisatie)veranderingen en toekomstige activiteiten. Ik werk direct met beelden en visualisatie. Mensen zien andere mogelijkheden werkelijk voor zich. De ontwerpen zijn echt van en voor de gebruikers. Graag werk ik in varianten, die voor- en nadelen inzichtelijk maken en helpen bij het beslissen.